top of page
abstract-water-wave-splash-isolated-white-background_edited.jpg

שפכים ומים לתעשייה

יעוץ וליווי מפעלים בתחום סביבה, מים ושפכים, ומתן פתרון כולל על-ידי יועץ שפכים ויועץ בתחום המים.

  • ייצוג המפעל מול תאגידי מים, רשות המים, משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה: בדיקת אגרת הביוב בהתאם לכללי התאגידים, בקשה להזרמת שפכים חריגים, בקשה לשינוי תוכנית הדיגום, סקר שפכים, פרשה טכנית, מפל"ס PRTR, בקשת הקלות למלחים, היתר רעלים, היתר הזרמה לים וכו'. 

  • ליווי מפעלים ומתן פתרונות לטיפול בשפכים התעשייתיים של המפעל, תהליכי טיפול במים לתעשייה (מרככי מים, אוסמוזה הפוכה וכו' ) 

  • ביצוע אופטימיזציה של תהליכים וחסכון באנרגיה וכימיקלים 

  • הפקת חוות דעת תהליכית (להליכים משפטיים ואחרים)

  • הדרכות
     

החמרת הרגולציה מעת לעת בכלל ובתחום איכות הסביבה, מים ושפכים בפרט, מחייבת ליווי של אנשי מקצוע מומחים בתחום זה על מנת שהתעשייה תוכל לתת מענה לדרישות החוק המחמירות. 

מנגנון "המזהם-משלם" המיושם על התעשיה מוביל לקנסות גבוהים מאוד המחושבים על בסיס כמות המזהמים שנמצאים בשפכים שהם מזרימים מהמפעלים אל המערכות הציבוריות. קנסות אלה מהווים נטל כבד מאוד ולא מתוכנן על התעשייה. המהנדסים של Green-Team, המנוסים בתחום שפכי התעשיה, יכולים להביא לצמצום משמעותי בקנסות המוטלים על המפעל הן על-ידי התנהלות נכונה ומקצועית מול הרגולציה והן על-ידי בחינה טכנו-כלכלית של הטכנולוגיות המתאימות לצורך צמצום המזהמים. 

בנוסף ליכולות הטיפול בשפכי התעשיה, לצוות Green-Team יכולת במתן מענה לכל נושא המים בתעשייה (מגדלי קירור, דוודי קיטור מערכות אוסמוזה הפוכה וכו') שלרוב מהווים נטל כבד תפעולית על התעשייה.

אנו, צוות Green-Team, נרכז עבור המפעל/העסק את כל נושא השפכים ונפעל הן במישור הטכני-תהליכי והן במישור הרגולטורי במטרה לצמצם את אגרות הביוב ועלויות התפעול למינימום.

תמונה לשפכים ומים בתעשיה - חלופה 1_edited.jpg
bottom of page