top of page
log-wall-water.jpg

מתקני התפלה

ליווי תהליכי בתפעול מתקני אוסמוזה הפוכה ומתקני מים על-ידי מהנדס תהליך מומחה בתחום.

  • ביצוע בקרת תהליך באמצעות דוחות מעקב, מתן דגשים תהליכיים והפקת חוות דעת תהליכית.

  • ניתוח התהליכים המתבצעים במתקן, וביצוע אופטימיזציה של תהליכים, חסכון באנרגיה וכימיקלים במתקן.

  • ייצוג המתקן מול תאגידי מים, רשות המים, משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.

  • ליווי מקצועי והדרכות.

 

תכנון מתקני התפלה

  • הפקת חבילות תכנון תהליך מושלמת לרבות PFD, P&IDs, פרשה טכנית, מפרטים טכניים לרכש, רשימות (מנועים, ציוד, ברזים, מכשור, קווים), פרופיל הידראולי, SOO (תפ"מ), ספר מתקן וכו'

  • הרצת מתקני טיפול במים בארץ ובחו"ל.

  • תמחור פרויקטים ועלויות תפעול לרבות אנרגיה וכימיקלים.

 

מהנדסי Green-Team, יכינו עבורך חבילת תכנון תהליך מלאה ואיכותית הן לצורך ביצוע פרויקט והן לצורך הגשה למכרז. אנו נריץ את מתקני הטיפול עבורך כך שיחסך ממך לקלוט מהנדסים נוספים בתקופות עמוסות. 

אנו נלווה את תפעול המתקן לקבלת תהליך מיטבי מבחינת איכות מים נדרשת תוך צמצום עלויות תפעול למינימום הנדרש.

reverse-osmosis-system-water-drinking-plant (1).jpg
bottom of page