top of page
rice-fields-philippines.jpg

מכוני טיהור שפכים

ליווי תהליכי בתפעול מתקנים ומכוני טיפול בשפכים (מט"שים) על -ידי מהנדס תהליך מומחה בתחום.

  • ביצוע בקרת תהליך באמצעות דוחות מעקב, מתן דגשים תהליכיים והפקת חוות דעת תהליכית.

  • ניתוח התהליכים המתבצעים במט"ש, וביצוע אופטימיזציה של תהליכים, חסכון באנרגיה וכימיקלים במתקן

  • ייצוג המכון מול תאגידי מים, רשות המים, משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה: ביצוע דיווחים שוטפים בהתאם לתקנות, הגשת בקשה וייצוג בוועדת חריגים, מפל"ס PRTR, היתר רעלים, היתר הזרמה לים וכו'. 

  • ליווי מקצועי והדרכות


תכנון מתקנים ומכוני טיהור שפכים

  • הפקת חבילות תכנון תהליך מושלמת לרבות PFD, P&IDs, פרשה טכנית, מפרטים טכניים לרכש, רשימות (מנועים, ציוד, ברזים, מכשור, קווים), פרופיל הידראולי, SOO (תפ"מ), ספר מתקן וכו'

  • הרצת מתקני טיפול בשפכים בארץ ובחו"ל.

  • תמחור פרויקטים ועלויות תפעול לרבות אנרגיה וכימיקלים.

 

מהנדסי Green-Team, יכינו עבורך חבילת תכנון תהליך מלאה ואיכותית הן לצורך ביצוע פרויקט והן לצורך הגשה למכרז. אנו נריץ את מתקני הטיפול עבורך כך שיחסך ממך לקלוט מהנדסים נוספים בתקופות עמוסות. 

 

אנו נלווה את תפעול המתקן לקבלת תהליך מיטבי מבחינת איכות הקולחים הנדרשת תוך צמצום עלויות תפעול למינימום הנדרש.

חלופה 3.jpg
bottom of page