• slider3
    slider2
    slider1
    slider4
    slider5

תעשייה

השירות של Green-Team ניתן כמענה לצורך ספציפי, ללקוחות אשר רמת המעורבות שלהם גבוהה מאוד. קהל היעד הספציפי לשירותי ליווי ויעוץ בנושא שפכים וסביבה, לרוב יהיה מנכ"לים, סמנכ"לים או מנהלי חטיבות במפעלים גדולים או בעלי עסקים קטנים. קהל יעד זה לרוב יש אחריות אישית (ואף פלילית) לכל הנוגע לנושא איכות הסביבה ולכן תהיה להם מעורבות ישירה.

לשירותי טיפול במים ושדרוג מערכות במפעל לרוב יהיו מהנדסי תפעול או תחזוקה שיש להם עניין בהוכחת הפחתת עלויות התפעול מול המנהלים.