• slider3
    slider2
    slider1
    slider4
    slider5

מתקני טיפול במים ושפכים

היעד לשירותי יעוץ תהליכי למכוני טיהור שפכים ומתקני מים הם לרוב סמנכ"לי תפעול של החברות המפעילות את המכונים. לרוב הצורך שלהם ליעוץ נובע מבעיות תפעוליות המובילות לפגיעה באיכות המוצר וסכנה לפסילת המוצרים ע"י הרשויות.