• slider3
  slider2
  slider1
  slider4
  slider5

יעוץ וליווי תהליכי – סביבתי

חברת Green-Team מספקת את שירותים הבאים:

 • יעוץ וליווי מפעלים בתחום סביבה, מים ושפכים וייצוגם מול הרשויות, משרדי ממשלה (כללי תאגידים, סקרי שפכים, פרשה טכנית, PRTR, בקשת הקלות, היתרי רעלים, היתרי הזרמה לים וכו')  ומול ספקי שירותים
 • ליווי מפעלים לצורך מתן פתרונות לטיפול בשפכים התעשייתיים של המפעל, תהליכי טיפול במים לתעשייה (מרככי מים, אוסמוזה הפוכה וכו') וחסכון באנרגיה בתהליכים אלה
 • ליווי תהליכי למכוני טיפול בשפכים ומתקני מים
 • הפקת חוות דעת תהליכית (להליכים משפטיים ואחרים) 

החמרת הרגולציה כלפי התעשייה בכלל ובתחום איכות הסביבה, מים ושפכים בפרט, מחייבת ליווי של אנשי מקצוע מומחים בתחום זה על מנת שהתעשייה תוכל לתת מענה לדרישות החוק המחמירות. לאחרונה עם החמרת החוק בנושא שפכים תעשייתיים והפעלת מנגנון נוקשה של "המזהם – משלם" התעשייה החלה לשלם קנסות גבוהים מאוד המחושבים על בסיס כמות המזהמים שנמצאים בשפכים שהם מזרימים מהמפעלים אל המערכות הציבוריות. קנסות אלה מהוות נטל כבד מאוד ולא מתוכנן על התעשייה. המהנדסים של Green-Team, המנוסים בתחום שפכי התעשייה, יכולים להביא לצמצום משמעותי בקנסות המוטלים על התעשייה הן ע"י התנהלות נכונה ומקצועית מול הרגולציה והן ע"י בחינה טכנו-כלכלית של הטכנולוגיות המתאימות לצורך צמצום המזהמים.

בנוסף ליכולות הטיפול בשפכי התעשייה, לחברת Green-Team יכולת במתן מענה לכל נושא המים בתעשייה (מגדלי קירור, דוודי קיטור, מערכות אוסמוזה הפוכה) שלרוב מהווים נטל כבד תפעולית על התעשייה.

אנו חברת Green-Team, נרכז עבור המפעל/העסק את כל נושא השפכים ונפעל הן במישור הטכני-תהליכי והן במישור הרגולטורי במטרה לצמצם את אגרות הביוב ועלויות התפעול למינימום.

DAF Pilot 2

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014:

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע – 2009